Harga Kek Lapis

Kek Lapis Cadbury
7″ x 3″ = RM33
7″ x 7″ = RM60
9″ x 9″ =RM100

Kek Lapis Polka Dot
7″ x 3″ = RM20
7″ x 7″ = RM35
9″ x 9″ = RM65

Kek Lapis Prune

7″ x 3″ = RM33
7″ x 7″ = RM60
9″ x 9″ =RM100

Kek Lapis Masam Manis

7″ x 3″ = RM30
7″ x 7″ = RM50
9″ x 9″ = RM90

Kek Lapis Oreo

7″ x 3″ = RM30
7″ x 7″ = RM50
9″ x 9″ = RM90